|
|

Quảng cáo trên trang web

45.000 lượt khách truy cập trong 30 ngày qua

Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên trang web của chúng tôi và nhận được giảm giá cho tháng thứ hai!

Để quảng cáo, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi theo địa chỉ ad@mirbig.net

Bảng báo giá

Vị trí Định dạng Giá cho mỗi 1000 lượt xem, USD Giá cho mỗi tháng, USD
A-1 300х250 0,50 22,00
A-2 60х600 0,60 27,00
A-3 300х250 0,50 22,00
A-4 300х250 0,50 22,00
A-5 300х250 0,50 22,00
A-6 100х600 0,40 20,00
A-7 100х600 0,40 20.00
A-8 300х250 0,50 22,00

Chúng tôi luôn luôn mở rộng cơ hội hợp tác và mong muốn được nhìn
thấy bạn trong số các khách hàng của chúng tôi.

Trang chính

Banner quảng cáo Trang chính

Trang quốc gia

Banner quảng cáo Trang quốc gia

Sắp xếp trang

Banner quảng cáo Sắp xếp trang