Loading...

Thời tiết. Cao Bằng . Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Mời bạn chọn thành phố.

Gia Lo
Gieou Kouan
Giôc Giùng
Giôc Khăm
Giổc Mạ
Giôc Nạn
Giổc Oằc
Giổc Piẩu
Giổc Rinh
Hạ Lang
Háng Chấu
Háng Phiêng Lâu
Hảo Lể
Hô Mả
Hoàng Ngà
Houen Lou
Kem Sá
Keng Củ
Keo Boung
Kéo Hiền
Kéo Khao
Keo Ngsàng
Kéo Nôc
Kéo Si (1)
Kéo Sường
Kha Mon
Khâm Ðin
Khan Xá
Khau Giạ
Khau Khen
Khau Khỏng
Khau Lác
Khau Lưa
Khău Luông
Khau Ngoang
Khau Sang
Khâu Tây
Khau Vài - 2
Kheo Cui
Kheo Kha
Kheo Khôm
Khéo Mèo
Khôn Côc
Khon Ðam
Khôn Pán
Khôn Sa
Khôn Sà
Khua Khac
Khưa Khoang
Khúa Lay
Khuổi Ái
Khuổi Ấu
Khuổi Bây
Khuổi Cap Tau
Khuổi Chiêu
Khuôi Chò
Khuổi Dam
Khuổi Ðăm
Khuổi Giền
Khuổi Hoi
Khuổi Hòng
Khuổi Khây
Khuổi Khoang
Khuổi Khoáng
Khuổi Khuông
Khuổi Kòng Khuổi Lai
Khuổi Lầy
Khuổi Lin
Khuổi Linh Ðâu
Khuổi Linh Noc
Khuổi Luông (1)
Khuổi Ma
Khuôi Min
Khuối Mit
Khuổi Mòn
Khuoi Muom
Khuôi Nac
Khuổi Nam
Khuổi Phay
Khuổi Piao
Khuổi Piêt
Khuổi Pùng
Khuổi Quân
Khuổi Sàng
Khuổi Sẩu
Khuổi Vảy
Khuổi Xả
Kiao Xa Ping
Kim Mã
Knau Gat
Ko Ran
Kouei Bung
Kouei Ca
Kouei Cap
Kouei Cha
Kouei Chu
Kouei Dao
Kouei Hoa
Kouei Hoang
Kouei Khau
Kouei Loung - 3
Kouei Noi
Kouei Ouei
Kouei Tiote
Kouei Xu
Kouei Y
Kouei Yung
Kouôi Pet
Kueh Mu
Kỵ Sộc
La Giam
La Kat
La Ta
Lạc Giển
Lạc Giển Tẩu
Lạc Thổ
Làng Ai
Làng Bản
Làng Bẩng
Làng Bo
Làng Bua
Làng Búng
Làng Ca Phu
Làng Chung
Làng Chuống
Làng Cốc Pảng
Làng Cốc Phát
Làng Daing
Làng Ðâu