|
|

Thời tiết. Bắc Kạn , Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Mời bạn chọn thành phố.


Sửa lỗi đánh máy và dịch Nếu bạn thấy một lỗi đánh máy hoạcbiết cách viết đúng tên địa phương, bạn có thể tự chữa lỗi chính tả. Nhấn chuột vào tên địa phương để chỉnh sửa nó. Để lưu kết quả xin bạn nhấn Enter.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

lên

Thời tiết trong Bắc Kạn, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trang 3